banner Scubacam Festival Generálny partner Kde nás nájdete

Padi

Ten správny začiatok v potápaní je kurz ...

             
 

PADI OPEN WATER DIVER  (OWD)

Začiatočnícky kurz v ktorom sa naučíš všetko čo o bezpečnom potápaní potrebuješ vedieť. Všetky tvoje pokroky budú pod dohľadom skutočných profíkov, takže o bezpečnosť sa nemusíš obávať. PADI OWD je najobľúbenejší začiatočnícky kurz na svete a po jeho skončení získaš celosvetovo a doživotne platné osvedčenie.
 
vek od:               15 rokov   (10 rokov - kurz JuniorOWD)                        
hĺbka do:            18 m                                                                                               
cena kurzu od:    345,- €  
 

PADI JUNIOR OPEN WATER DIVER  (JUNIOR OWD)

vek od:               10 rokov                
hĺbka do:            12 m                                                                                               

cena kurzu od:    345,- €

SCUBADIVER (SD)

Scubadiver je kratšou formou kurzu OWD, pričom certifikát limituje max. hĺbku na 12 m a nutnosť potápania s profesionálnym vedením. Cena kurzu SD je 190 €.
 

1. TEÓRIA A SAMOŠTÚDIUM

Kurz môžeš začať kedykoľvek! Po odovzdaní prihlášky totiž získavaš kurzový manuál a výukové DVD. Sám najlepšie vieš kedy si pripravený sa učiť a preto fáza získavania nevyhnutných teoretických znalostí je presunutá do pohodlia tvojej obývačky. Pochopiteľne, že vedomosti budeme preverovať a ďalej rozvíjať na teoretických stretnutiach. Ich počet a hodiny konania závisia od formy kurzu ktorú si zvolíš. Manuál má 5 kapitol, no pokiaľ je súboj s časom bežnou súčasťou tvojho života, zvoľ si radšej integrovanú formu výuky.
  

2. BAZÉN (alebo príbrežná zóna jazera, či mora)

Už po prečítaní úvodnej kapitoly manuálu môžeš začať s osvojovaním si základných zručností prístrojového potápania. Deje sa tak pod vedením inštruktora v bazénových alebo bazénu podobných podmienkach. Úvodné cviky sa precvičujú v plytkej vode, čo znižuje prípadný stres a posilňuje sebadôveru. Približne dvadsať cvikov si osvojíš postupne a v správnom poradí. Sú zoskupené do piatich blokov, no pokiaľ máš talent, zvládneš ich hravo aj za 2 hodiny. Zväčša však bazénový tréning organizujeme do troch stretnutí, z ktorých každé trvá 2 hodiny. Spolu tak niekedy stráviš aj 6 hodín v bazénových podmienkach.

 

3. VOĽNÁ VODA (jazero alebo more)

Používať bezpečne potápačský prístroj sa naučíš v bazéne, ale skutočným potápačským prostredím je až voľná voda. Tou sa rozumie jazero, more, či iná prírodná plocha väčšej hĺbky a rozmeru. Príodné prostredie voľnej vody je menej predvídateľné než bazén, či chránená príbrežná zóna a preto ponory na takejto lokalite tvoria tiež súčasť začiatočníckeho kurzu. Počas 4 ponorov si otestuješ získané zručnosti z bazéna v podmienkach, kde ich budeš v reálnom živote využívať. Samozrejme, aj táto tvoja skúsenosť bude pod inštruktorským dohľadom. Ukončením posledného ponoru sa staneš certifikovaným potápačom a zistíš že brána poznania sa ti tým neuzavrela. Práve naopak, pred tebou je teraz pole nesmierných možností....

  
Termíny kurzov na rok 2017
 
Dátum začiatku Trvanie  Typ Cena Prihlášky
28.3.2017 14 dní štandardný 345 € obsadené
18.4.2017 14 dní štandardný 345 € prihlás sa
9.5.2017 14 dní štandardný 345 € obsadené
23.5.2017 14 dní štandardný 345 € obsadené
30.5.2017 30 dní Junior OWD - pre deti od 10 r.
predĺžený
345 € prihlás sa
13.6.2017 14 dní štandardný 345 € obsadené
27.6.2017 14 dní štandardný 345 € prihlás sa
11.7.2017 7 dní intenzívny 345 € prihlás sa
25.7.2017 7 dní intenzívny 345 € prihlás sa
1.8.2017 7 dní intenzívny 345 € obsadené
15.8.2017 7 dní intenzívny 345 € prihlás sa
5.9.2017 14 dní štandardný 345 € prihlás sa
26.9.2017 14 dní štandardný 345 € prihlás sa
individuálny-celoročne indiv. individuálny 600 € prihlás sa

 *** LM - last minute, špeciálny termín, kurz otvoríme v prípade min. počtu 4 účastníkov

Priebeh kurzu si pozri/stiahni TU

 
Čo získaš:
Certifikát PADI  Open Water Diver
 
Čo ďalej:
PADI Advanced Open Water Diver
 
Čo je v cene:
Cena kurzu zahŕňa teóriu, bazénové cviky a praktický výcvik na otvorenej vode - 4 ponory,  výukové DVD, plnenie fliaš stlačeným vzduchom, zapožičanie výstroja, vstupné na bazény pokiaľ sú súčasťou kurzového programu, logistiku a prípadné grátis zapožičanie fliaš a záťaží.
 
Čo v cene nie je:
Po úspešnom ukončení je vystavená medzinárodná licencia PADI  Open Water Diver / PADI Scubadiver za poplatok 38 €.
 
Všeobecné podmienky: 
Prihlášku do kurzu je potrebné kompletne vyplniť v dostatočnom časovom predstihu tak, aby účastník stihol samoštúdium z manuálu a DVD ešte pre zahájením kurzu. Odporúčaný je aspoň týždeň, nakoľko sa jedná približne o 6 hodín samoštúdia. Jednotlivé kurzy majú pevne stanovený maximálny počet účastníkov a zmluvne dojednané personálne zabezpečenie výukovým personálom. V prípade nemožnosti nastúpiť na konkrétny, vopred dojednaný termín je účtovaný poplatok za prestup do iného kurzu. Rovnako sa postupuje pri prerušení kurzu a nutnom alternatívnom riešení pokračovania postupu v kurze. Poplatky sú účtované podľa aktuálneho cenníka dostupného v potápačskom centre. Prerušenie kurzu na viac ako 365 dní od posledného absolvovaného segmentu sa na základe medzinárodne platnej smernice asociácie PADI považuje za neúspešné ukončenie a vyžaduje si v budúcnosti absolvovanie kompletného kurzu od začiatku.