Kurzy potápania

UTD REC

UTD - Unified Team Diving

Celosvetovo jedna z troch agentúr vyučujúca potápanie v systéme DIR (Doing It Right) - koncepte, ktorý má korene v jaskynnom potápaní a vznikol v 90. rokoch na Floride v projekte WKPP (Woodville Karst Plain Project).

UTD ako jediná razí cestu konzistencie v potápaní už od rekreačnej úrovne naprieč všetkými konfiguráciami - rovnaký výcvik, protokoly a postupy - so silným dôrazom na buddy systém (tímové potápanie) a koncept "thinking diver" (mysliaci potápač), ktorý prostredníctvom špecializovaného výcviku robí potápačov 100% schopnými mať celý ponor pod kontrolou - bez ohľadu na certifikačnú úroveň.

Výcvik je náročný a zameraný na každý detail, avšak výsledky určite oceníte či v rekreačnom alebo v technickom potápaní.

 

OPEN WATER DIVER / RECREATIONAL 1

Vstupná brána do sveta UTD/DIR potápania sa, ktorej cieľom je transformácia nepotápača/potápača-začiatočníka na kompetentného potápača schopného bezpečných ponorov do hĺbky 18m so vzduchom alebo nitroxom. Výuka môže prebiehať za použitia neoprénu alebo suchého obleku / monofľaše alebo twinsetu (dvojča) - podľa výberu študenta.

Bloky výučby:

 • 3x teoretická časť pokrývajúca UTD/DIR koncept v potápaní, výstroj a jeho konzistentnosť, pohyb (trim, kopové techniky), vztlak a výstupové profily, plánovanie, gas management (vzduch, ean32) "on the fly", základy ratio deco (počítanie dekompresie počas ponoru) a minimum deco koncept, nácviky na suchu
 • 3x bazénové cviky
 • minimálne 8-10 ponorov v otvorenej vode (kopové techniky v praxi, výstupy, buddy systém, základne krízové situácie, drilly...)

Minimálne 50 hodín teórie a praxe.

Kurz UTD REC1 je jedným z najdôslednejších a najprecíznejších kurzov rekreačného potápania na svetovom trhu.

Prerekvizita: plávanie

Výstroj:
maska, plutvy, backplate/krídlo, monofľaša/twinset, neoprén alebo suchý oblek, kompas, bottom timer

Cena:
 750 EUR vrátane bazénov, plnenia fliaš, zapožičania výstroja a vydania medzinárodnej certifikácie

NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

 

 

ADVANCED OPEN WATER DIVER / RECREATIONAL 2

Pokročilý kurz rekreačného potápania (AOWD) do 30m (vzduch, ean32) v systéme UTD/DIR. Výuka môže prebiehať za použitia neoprénu alebo suchého obleku / monofľaše alebo twinsetu (dvojča) - podľa výberu študenta.

Bloky výučby:

 • 2x teoretická časť (výstroj, bójka, suchý nácvik kritických zručností, navigácia, signalizácia svetlom, záchrana potápača, komplexné plánovanie ponoru, ratio deco (počítanie dekompresie počas ponoru) s air/ean32 a núdzové výstupové profily)
 • 2x bazén alebo otvorená voda do 5m - nácvik kritických zručností (poruchy na výstroji, možné krízové situácie, záchrana potápača), situational/environmental awareness training
 • 6x otvorená voda 10m - 30m vrátane: nočného ponoru, navigačného ponoru, hĺbkového ponoru a samostatného ponoru pod dohľadom inštruktora s krízovým scenárom

Minimálne 40 hodín teórie a praxe.

Prerekvizita: plávanie, min. 20 OWD ponorov v systéme DIR alebo 30+ OWD ponorov v inej asociácii alebo AOWD+ v inej asociácii.

Výstroj: maska, plutvy, backplate a krídlo, neoprén/suchý oblek, monofľaša/twinset (dvojča), regulátory: 1x prvý stupeň (monofľaša) alebo 2x prvý stupeň (twinset) a 2x druhý stupeň v DIR konfigurácii, bójka/špulka (30m), wetnotes, kompas, bottom timer, primárne svetlo, záložné svetlo.

Cena: 630 EUR vrátane bazénov, zapožičania potrebného výstroja, plnenia fliaš a vydania medzinárodnej certifikácie

NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

 

MASTER DIVER / RECREATIONAL 3

Najvyššia certifikačná úroveň dosiahnuteľná v rekreačnom potápaní v systéme UTD/DIR - bezdekompresné potápanie do 39m s použitím rekreačného trimixu (zmes kyslíka, hélia a dusíka) v pomere 25% O2 / 25% He - helitroxu. Cieľom kurzu je dokonalé zvládnutie všetkých zručností a procedúr, ktoré sú predmetom kurzov REC1 a REC2.

Bloky výučby:

 • 1 x teoretická príprava: manažment plynov, vlastnosti plynov, ratio deco 
 • minimálne 6 ponorov (minimálne 2 z nich do 39m s helitroxom) zamerané na rýchlosti výstupov a formovanie výstupovej krivky
 • výstupy voľnou vodou bez vizuálnej referencie
 • záchrana potápača
 • krízové postupy počas výstupu z hĺbky

Celkovo cca. 30 hodín teórie a praxe.

Prerekvizita: UTD REC 2 alebo ekvivalent, minimálne 20 ponorov na danej úrovni

Výstroj: maska, plutvy, neoprén alebo suchý oblek, backplate/krídlo, twinset (dvojča), regulátory: 2x prvý stupeň a 2x druhý stupeň v DIR konfigurácii, bójka/špulka (30m), wetnotes, kompas, bottom time, primárne svetlo, záložné svetlo

Cena: 430 EUR vrátane plnenia fliaš (ean32, 25/25), zapožičania potrebného výstroja a vydania medzinárodnej certifikácie

NAJBLIŽŠIE TERMÍNY 

ESSENTIALS OF TECH

Cieľom kurzu je osvojenie si základných návykov a drillov v UTD/DIR potápaní, na ktorých budeme stavať zručnosti potrebné pre ďalší rozvoj technickým smerom v UTD (trimix, cave). Oprávnenie potápať do 30m, alebo do hĺbky danej inou certifikačnou agentúrou.

Bloky výučby:

 • teória a úvod do technického/jaskynného/vrakového potápania
 • plánovanie ponoru a výpočty "on the fly"
 • základy ratio deco (air, ean32, helitrox 25/25)
 • kopové techniky
 • práca s bójkou
 • práca so stage fľašami
 • základné drilly
 • záchrana potápača
 • základy práce s vodiacou šnúrou
 • navigácia
 • nočný ponor
 • krízové situácie

Celkovo cca. 30 hodín teórie a praxe.

Prerekvizita: 25 AOWD ponorov v systéme DIR alebo 40 AOWD ponorov v inej asociácii, prípadne akýkoľvek tech-level v inej asociácii.

Výstroj: maska, záložná maska, plutvy, suchý oblek, backplate/krídlo, twinset (dvojča), regulátory: 2x prvý stupeň a 2x druhý stupeň v DIR konfigurácii, bójka/špulka (30m), wetnotes, kompas, bottom timer, reel (200m), 1x stage S80, primárne svetlo, záložné svetlo

Cena: 430 EUR vrátane plnenia fliaš, zapožičania potrebného výstroja a vydania medzinárodnej certifikácie

NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

 

ESSENTIALS OF REC


Cieľom kurzu je osvojenie si základných návykov v rekreačnom UTD/DIR potápaní. Kurz vhodný pre kohokoľvek s potapačským oprávnením akejkoľvek úrovne a asociácie, kto by mal záujem o zoznámenie sa s DIR potápaním, zvýšenie svojej bezpečnosti a efektivity pod vodou. 

Bloky výučby:

 • teória a úvod do DIR potápania
 • plánovanie ponoru, rátanie spotreby
 • základy ratio deco, minimum deco
 • trim a kopové techniky
 • základné drilly

Celkovo cca. 30 hodín teórie a praxe.

Prerekvizita: minimálne OWD akejkoľvek asociácie

Výstroj: monofľaša, BCD, plutvy, maska, oblek, hĺbkomer

Cena: 430 EUR vrátane plnenia fliaš, zapožičania potrebného výstroja a vydania medzinárodnej certifikácie

 

NAJBLIŽŠIE TERMÍNY