Kurzy potápania

UTD Specialities

RATIO DECO 2.0

Kurz výpočtu spotreby a dekompresie "z hlavy" počas ponoru, alebo "on the fly". Ratio Deco 2.0 je jedinečným know-how agentúry Unified Team Diving, vyvinuté a pretransformované zakladateľom UTD Andrewom Georgitsisom z rôznych foriem od čias WKPP, cez jeho pôsobenie v agentúre GUE až do dnešnej podoby. Ratio Deco je kombináciou rôznych dekompresných prístupov, vytvorené aplikáciou spojitostí rôznych algoritmov do ucelenej dekompresnej stratégie.

Táto umožňuje aktívne sa podieľať na dekompresii, prispôsobiť si ju vlastným potrebám alebo požiadavkám výstupu či prostredia. Takisto dáva výhodu pri plánovaní, ktoré významne zjednodušuje, o prehľade počas ponoru nehovoriac.

Súčasťou kurzu je oboznámenie sa s inými dekompresnými postupmi a ich aplikáciami v RD.

Body výučby:

 • dekompresia všeobecne
 • mechanika plynov
 • teória plynov rozpustených v kvapaline
 • bublinová teória
 • duálna fáza vysycovania plynov
 • problematika deepstops
 • minimum deco (rec) a plánovanie
 • dekompresia air/nitrox a plánovanie (tec)
 • trimix a RD 1:1, 1:2, 1:3 a plánovanie (tec)
 • kaskádové ratio deco a plánovanie (tec)

Cena Ratio Deco 2.0 Rec: 250 EUR
Cena Ratio Deco 2.0 Tec: 300 EUR
Cena Ratio Deco 2.0 Rec+Tec: 500 EUR

MÁM ZÁUJEM

 

NAVIGATION MINI

Jednodňový navigačný kurz pre zlepšenie orientácie vo vodnom prostredí.

Bloky výučby:

 • kompas a jeho použitie všeobecne
 • nácvik na suchu
 • výpočty azimutov
 • plávanie na azimut a návrat
 • niekoľkonásobné zmeny smerov a návrat späť
 • vyhľadávanie podľa kompasu
 • plávanie na azimut vo vodnom stĺpci

Teoretická časť a 2 ponory - navigačný a vyhľadávací. Trvanie približne 6-8h.

Výstroj: vlastnej konfigurácie

Prerekvizita: -

Cena: 120 EUR

MÁM ZÁUJEM

 


TWINSET MINI

"Dvojča" v DIR konfigurácii od A po Z podľa systému UTD/DIR. Kurz vhodný pre každého pri prechode z monofľaše na twinset bez nutnosti absolvovať kompletný kurz zahrnujúci potápanie s twinsetom.

Bloky výučby:

 • zloženie dvojčaťa a setup automatík
 • cviky na suchu
 • basic 6 drill, V drill, S drill
 • poruchy na twinsete a ich riešenie pod vodou

Trvanie kurzu 2 dni, teoretická časť, nácviky na suchu, 4 ponory, minimálne 15 hodín teórie a praxe.

Výstroj: suchý oblek, twinset s DIR konfiguráciou automatík

Prerekvizita: UTD REC1 alebo ekvivalent, prípadne "advanced" level v inej organizácii, dobrý vztlak, trim a pohyb pod vodou nutný

Cena: 350 EUR

MÁM ZÁUJEM

 

STAGE HANDLING

Stage fľaše komplexne.

Bloky výučby:

 • rigging, označovanie, transport a plánovanie ponoru so stage/deco fľašou,
 • stabilita a pohyb, použitie v praxi, signalizácia, výmena stage medzi partnermi
 • rotácia/multistage handling (2-5ks + práca s leash), krízové situácie
 • drobné opravy pod vodou
 • výstupy voľnou vodou s (multi) stage-switch.

Workshop/tréningy sú zamerané IBA na PRÁCU so stage/deco fľašami.
Súčasťou workshopu nie je dekompresná stratégia.
Workshop je "bezkartičkový" - slúži výlučne na zdokonalenie práce so stage fľašami.

Trvanie kurzu podľa komplexicity a náročnosti.

Prerekvizita: akýkoľvek kurz vyžadujúci použitie stage fľaše, dobrý vztlak a pohyb pod vodou nutný

Cena: podľa komplexicity a náročnosti

MÁM ZÁUJEM

 

EFEKTÍVNY POHYB

Jedinečný detailný workshop zameraný výlučne na vztlak, trim a pohyb - všetky kopy používané v potápaní.

Bloky výučby:

 • nácviky na suchu - mechanika kopov, držanie tela, dýchanie
 • bazénové cviky bez výstroja / s výstrojom - splývanie na mieste a základný pohyb
 • kopy: žabí kop, modifikovaný žabí kop, kraulový kop, modifikovaný kraulový kop, cúvanie, otáčanie sa na mieste, shuffle kick (posúvanie sa cez zúžené priestory), sidekick (plávanie doboku)

Nácviky na suchu, 6 bazénových stretnutí, minimálne 30 hodín teórie a praxe.

Výstroj: vlastnej konfigurácie

Prerekvizita: -

Cena: 600 EUR vrátane bazénov a plnenia.

MÁM ZÁUJEM

 

EXTREME SCUBA MAKEOVER

Bazénový kurz pre každého, kto by chcel zapracovať na svojom vztlaku, polohe tela vo vode (trim) a základných potápačských kopoch ako je frogkick (žabí kop), backkick (cúvanie) a helicopter kick (otáčanie na mieste). Kurz taktiež zlepší Vaše dýchanie a pomôže do detailov pochopiť základnú potápačskú fyziku a fyziológiu ako aj precízne vyváženie.

Body výučby:

 • dýchacie techniky
 • cviky na suchu: držanie tela, mechanika kopov
 • bazénové cviky bez výstroja
 • bazénové cviky s výstrojom

Teoretické stretnutie, 2-3 bazénové stretnutia, približne 8-10 hodín nácvikov.

Výstroj: plavky, maska, plutvy, šnorchel

Prerekvizita:
-

Cena:
350 EUR vrátane bazénov a zapožičania potrebného výstroja

MÁM ZÁUJEM

 

UTD DPV 1

Diver Propulsion Vehicle alebo podvodný skúter.

Kurz Vás prevedie základnými pojmami a funkciou skútrov, všeobecnými teoretickými a praktickými znalosťami o ovládaní, starostlivosti a taktiež prípadnými krízovými situáciami v otvorenej vode.

Body výučby:

 • stavba a fungovanie skútra
 • nastavenie
 • starostlivosť o skúter
 • plánovanie ponoru a pozícia v tíme
 • základné návyky pod vodou
 • manévrovanie
 • odloženie skútra a jeho transport pod vodou
 • out-of-gas scenario a transport potápača v núdzi
 • zlyhanie skútra

Trvanie kurzu 2 dni.

Výstroj: potápačský výstroj podľa vlastného výberu (mono/twin, suchý oblek/neoprén), automatiky v DIR konfigurácii, kompas, bottom timer

Prerekvizita:
UTD REC1 alebo ekvivalent

Cena:
430 EUR vrátane zapožičania skútra a vystavenia medzinárodnej certifikácie

MÁM ZÁUJEM