Kurzy potápania

UTD Tech

TECHREATIONAL / ADVANCED NITROX / HELITROX 

Kurz vhodný pre skúsenejších rekreačných potápačov, ktorí by chceli predĺžiť svoj čas na dne za hranicu bezdekompresných limitov,
neprekračujúc však maximálnu rekreačnú hĺbku 39m. Potápanie so zmesami ean32 a 25/25, + dekompresným plynom O2.

Bloky výučby:

 • konfigurácia výstroja
 • vlastnosti plynov a ich špecifiká
 • dekompresia všeobecne
 • plánovanie spotreby a dekompresie
 • rátanie spotreby a dekompresie "on the fly" ("z hlavy", počas ponoru)
 • práca so stage
 • priebeh ponoru a výstup
 • krízové situácie

2x teoretická časť, nácviky na suchu, 8 ponorov, z toho 2 dekompresné do hĺbky max. 39m s ean32 a 25/25. Celkovo približne 30 hodín teórie a praxe.

Výstroj: kompletný technický výstroj - twinset s DIR konfiguráciou automatík, suchý oblek, krídlo a BP, primárne svetlo, záložné svetlo, wetnotes, záložná maska, bottom timer, kompas, bójka, 1x deco stage (O2)

Prerekvizita: UTD REC2 / Essentials Of Tech alebo ekvivalent. Minimálne 60 "advanced" ponorov (do 30m). Žiadne problémy s pohybom pod vodou alebo vztlakom.

Cena: 530 EUR vrátane medzinárodnej certifikácie (cena nezahŕňa plyny pre študentov a inštruktora).NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

TECH 1

Prvý zo série kurzov technického potápania v systéme UTD/DIR, ktorého absolventi budú môcť bezpečne potápať do max. priemernej hĺbky 48m za
použitia trimixu 21/35 alebo 18/45 a dekompresnej zmesi ean50 (príp. navyše O2).

Bloky výučby:

 • vlastnosti a špecifiká plynov
 • trimix, nitrox, kyslík a ich dekompresné vlastnosti
 • dekompresné procedúry
 • stage handling za rôznych okolností
 • ratio deco techreational, 1:1
 • krízové situácie

2x teoretická časť, nácviky na suchu, 10 ponorov, z toho 2 trimixové. Celkovo približne 50 hodín teórie a praxe.

Výstroj: kompletný technický výstroj - twinset s DIR konfiguráciou automatík, suchý oblek, krídlo a BP, primárne svetlo, záložné svetlo, wetnotes, záložná maska, bottom timer, kompas, bójka, 1x deco stage (ean50), príp. + 1x deco stage (O2).

Prerekvizita: REC2 / Essentials Of Tech / Techreational alebo ekvivalent týchto kurzov, minimálne 60 ponorov do 30m alebo hlbšie

Cena: 800 EUR vrátane medzinárodnej certifikácie (cena nezahŕňa plyny pre študentov a inštruktora)

NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

 

TECH 2

Kurz úzko nadväzujúci na Tech1, oprávňujúci na ponory až do priemernej hĺbky 60m s použitím trimixu (18/45, 15/55) a
dekompresnými zmesami ean50 a O2. Možnosť rozšírenia tréningu o bottom stage pre predĺženie času na dne.

Bloky výučby:

 • zmesi plynov a ich vlastnosti
 • plánovanie ponoru
 • ratio deco 1:1, 1:2
 • výpočet spotreby a dekompresie "on the fly" ("z hlavy", počas ponoru)
 • stratégie výstupu
 • krízové situácie

2x teoretická časť, nácviky na suchu, 10 ponorov, z toho 2 trimixové do hĺbky min. 60m. Celkovo minimálne 50 hodín teórie a praxe.

Výstroj: kompletný technický výstroj - twinset s DIR konfiguráciou automatík, suchý oblek, krídlo a BP, primárne svetlo, záložné svetlo, wetnotes, záložná maska, bottom timer, kompas, bójka, 2x deco stage (ean50, O2), príp. + 1x bottom stage.

Prerekvizita: UTD Tech 1 alebo ekvivalent, minimálne 25 dekompresných ponorov pod 39m

Cena: 800 EUR vrátane medzinárodnej certifikácie (cena nezahŕňa plyny pre študentov a inštruktora)

MÁM ZÁUJEM

 

 

TECH 3

Kurz vyžadujúci perfektné zvládanie obsahov kurzov Tech1 a Tech2, posúvajúci hranice do max. priemernej hĺbky 75m za
použitia hypoxického trimixu (15/55, 12/65, 10/70) a dekompresných zmesí O2, ean50, 35/25 a 21/35. Možnosť rozšírenia tréningu o bottom
stage pre predĺženie času na dne.

Bloky výučby:

 • ratio deco 1:3
 • pokročilé plánovanie
 • multistage handling

2x teoretická časť, 6 ponorov, z toho 2 trimixové. Celkovo približne 40 hodín teórie a praxe.

Výstroj: kompletný technický výstroj - twinset s DIR konfiguráciou automatík, suchý oblek, krídlo a BP, primárne svetlo, záložné svetlo, wetnotes, záložná maska, bottom timer, kompas, bójka, 3x deco stage (35/25, ean50, O2), príp. + 1x bottom stage.

Prerekvizita: UTD Tech 2, žiadny ekvivalent, žiadny crossover, 25 Tech 2 ponorov

Cena: 630 EUR vrátane medzinárodnej certifikácie (cena nezahŕňa plyny pre študentov a inštruktora)

MÁM ZÁUJEM

 

TECH GOLD

Certifikačný vrchol v rámci technického potápania s otvoreným okruhom. Neobmedzené hĺbky, neobmedzené zmesi a počet fliaš. Uchádzač musí
v rámci 2 tréningových a 2 technických ponorov podľa vlastného výberu predviesť protokoly dekompresného potápania na najvyššej úrovni
s hĺbkovými odchýlkami max. 1m.

Bloky výučby:

 • kaskádové ratio deco
 • pokročilé plánovanie s viacerými zmesami
 • multistage

1x teoretické stretnutie, 4 ponory. Celkovo cca. 20 hodín teórie a praxe.

Výstroj: kompletný technický výstroj - twinset s DIR konfiguráciou automatík, suchý oblek, krídlo a BP, primárne svetlo, záložné svetlo, wetnotes, záložná maska, bottom timer, kompas, bójka, 3x deco stage, 1-2 bottom stage.

Prerekvizita: UTD Tech 3, žiadny ekvivalent, žiadny crossover, 25 Tech 3 ponorov

Cena: 830 EUR vrátane medzinárodej certifikácie (cena nezahŕňa plyny pre študentov a inštruktora).

MÁM ZÁUJEM