Novinky

Zimný špeciál 2022 - PADI DIVE MASTER

PADI Divemaster - profesionálny kurz s ponukou nenáročného financovania!

V Academia Aquatica sme sa rozhodli výrazne posilniť svoj tím a preto Ti dávame do pozornosti nasledovnú bezprecedentnú akciu. Máš výnimočnú šancu, stať sa profíkom a získať prestížnu kvalifikáciu PADI Divemaster. Pomôžeme Ti aj s financovaním tak, aby si svoje pokročilé vzdelávanie v peňaženke takmer nepocítil.

 

CHCEM SA STAŤ DIVEMASTROM

 

Kto je PADI Divemaster?

Ak ste niekedy pozerali s obdivom na potápačských guru, ktorí Vás sprevádzali na výletoch, zájazdoch, či lodiach, ktorí snáď úplne všetko vedia, pomôžu a poradia v každej situácii alebo pomýšľate nad inštruktorskou prácou, tak potom PADI profesionálne kurzy sú určené pre vás. Certifikačná úroveň PADI Divemaster je prvou členskou úrovňou v PADI a preto sú Divemasteri skutoční profesionáli. Je im zverené právo asistovať inštruktorom pri výuke v kurze akejkoľvek úrovne, môžu viesť samostatne výuku a certifikovať potápačov so základným výstrojom (kurz PADI Skin Diver), najčastejšie však vedú PADI oboznamovacie ponory a logisticky, zabezpečujú potápačské výlety, či rekreačné ponory certifikovaných potápačov. Ich certifikačná karta je nielen celosvetovo uznávaným preukazom potvrdzujúcim rešpekt vzbudzujúcu kvalifikáciu, ale tiež potenciálnou vstupnou bránou k potápačskému zamestnaniu.

 

CHCEM SA STAŤ DIVEMASTROM

O čo ide v akciovej ponuke?

V rámci akcie ide primárne o rozšírenie počtu aktívnych Divemasterov v našom tíme, keďže pociťujeme ich akútny nedostatok. Pochopiteľne, ponuka nie je určená iba pre našich potenciálnych kolegov, no bola to pohnútka, z ktorej tento projekt vzišiel. Práve preto, že ide aj o náš záujem, vytvorili sme systém, ktorý by mal akciu sprístupniť širokému spektru záujemcov.

Ku každému záujemcovi budeme pristupovať individuálne. Základným predpokladom pre získanie kvalifikácie Divemaster je potrebný počet minimálne 20 ponorov pri nástupe na kurz a 60 pri jeho ukončení. Taktiež je potrebné byť držiteľom kvalifikácie Rescue Diver a mať kurz prvej pomoci EFR, nie starší ako dva roky. Ak niečo z uvedeného záujemca nespĺňa, doplníme to v predkole a financovanie bezbolestne rozvrhneme podobne ako pri kurze Divemaster.

Samotný kurz Divemaster je komplexný proces, výuka je rozložená medzi učebňu, bazén a otvorenú vodu. Súčasťou sú aj simulácie výukových postupov, či spôsobov dohľadu nad potápačmi a riešenia problémových situácii. V našej akcii bude proces veľmi pozvoľný, rozvrhnutý od jesene až do jari.

 

CHCEM SA STAŤ DIVEMASTROM

Čo znamená bezbolestné financovanie?

Financovanie dojednáme s každým osobitne. Cena za kurz PADI Divemaster je 750 €, no celková suma bude závisieť od potrebných kurzov v predkole (napr Rescue, EFR a pod.) Základom bezbolestného financovania je vstupný poplatok 250 € a následné mesačné splátky 30 až 60 €. Tie začnú byť splatné až od mesiaca, v ktorom záujemca kurz Divemaster ukončí. Avšak pozor -  ako sme v úvode spomenuli, ide nám primárne o rozšírenie našich spolupracovníkov. Preto celoročne, no najmä v letnej sezóne, uvítame pomoc každého šikovného absolventa. Potrebujeme Divemasterov na asistenciu so študentmi pri kurzoch potápania, taktiež pri pomoci s logistikou na kurzoch, nezanedbateľný je dopyt po Divemasteroch na vedenie tzv. Fundives – ponorov pre certifikovaných potápačov. Po patričnej praxi vítame Divemasterov pri vedení oboznamovacích ponorov na skúšku pre nepotápačov – tzv. intro ponory alebo Discover Scuba ponory. Príležitostne nás oslovujú potápači, ktorí boli dlhšiu dobu neaktívni a dožadujú sa oprášenia zručností – tzv. refresh. Aj to je pole pôsobnosti našich Divemasterov. Každá takáto práca je cenená a odmenená, čo mimoriadne pomáha pri splátkach za absolvované kurzy.

Príklad:

PADI Divemaster 750 € - vstupný poplatok 250 € a 16 x mesačná splátka 31,25 €. Ak v sezóne mierne aktívny Divemaster pomôže pri dvoch kurzoch PADI OWD a 4 dni vykoná doprovod na dvojponorových Fundives pre certifikovaných potápačov, tak nielen že si zvýši svoju prax, zabaví sa s ľuďmi pri svojom koníčku ale zároveň zarobí 220€, čo predstavuje 7 mesačných splátok. To celé, teoreticky zvládne za 6 dní čiastkovej angažovanosti. Uplatnenie garantujeme každému absolventovi akciového kurzu až do zárobku sumy, rovnej sume mesačných splátok!
 

Ideš do toho?

Pokiaľ sa rád potápaš, máš chuť pracovať s potápačmi, spoznať nových ľudí a zvýšiť počet svojich ponorov, tak neváhaj a prihlás sa už dnes. Volaj, mailuj, zastav sa u nás osobne. Prejdeme si spolu možnosti ušité Tebe na mieru. Zahájenie kurzu je v Novembri 2022. Tešíme sa na spoločnú zábavu a spoluprácu.

 

CHCEM SA STAŤ DIVEMASTROM