Zájazdy a ponory

FunDives

Fun Dives sú ponory pre potápačov s licenciou, sú základom ponuky potápačských centier po celom svete. Zúčastniť sa ich môže každý potápač, ktorý je držiteľom platnej potápačskej licencie, rád by spoznal novú lokalitu, či si zapotápal v skupine alebo pod dohľadom profesionálneho doprovodou. Skupinové potápanie je vždy praktickejšie, bezpečnejšie a zábavnejšie. Naše FUNDIVES plánujeme spravidla mesiac vopred a snažíme sa podľa možnosti a aktuálnej situácie pokryť pestrú škálu lokalít, časov i typov potápania. Jedná sa o krátkodobé výjazdy do okolia Bratislavy a príležitostne aj na vzdialenejšie lokality. Termíny dopĺňame priebežne, spravidla na mesiac vopred. 

 

NAJBLIŽŠIE POTÁPAME

(zmena lokality i termínu, vyhradená)

Ak Vám do 24h nepríde odpoveď od odoslania prihlášky na ponor, zrejme sa vyskytol technický problém kontaktujte nás! Prihlasovanie na ponory je možné aj e-mailom info@academiaaquatica.sk. Prihlásenie na potápanie potvrdzujeme každému jednému účastníkovi!

DÁTUM DEŇ ČAS LOKALITA  POČET PONOROV  POZNÁMKA  PRIHLÁSENIE
25.5.2024 sobota 10:00 Guláška, Diving Zone 2 denné bez dopravy chcem ísť 
8.6.2024 sobota 10:00 Guláška, Diving Zone 2 denné bez dopravy chcem ísť 
9.6.2024 nedeľa 15:00 Košariská, Rovinka, Point-40 2 denné bez dopravy chcem ísť 
23.6.2024 nedeľa 10:00 Guláška, Diving Zone 2 denné bez dopravy chcem ísť 
29.6.2024 sobota 10:00 Guláška, Diving Zone 2 denné bez dopravy chcem ísť 
30.6.2024 nedeľa 10:00 Košariská, Rovinka, Point-40 2 denné bez dopravy chcem ísť 


Prihlasovanie na ponory je možné e-mailom info@academiaaquatica.sk alebo linkom z vyššie uvedenej tabuľky najneskôr 1 pracovný deň vopred. Pri prihlasovaní uveďte aj prípadné požiadavky na zapožičanie výstroja a nezabudnite si overiť, či daný výjazd môžete absolvovať s vašou dosiahnutou potápačskou kvalifikáciou.

CENNÍK FUN DIVES

(platný od 1.3.2024)

Balíčky FUN DIVES
Cena  
1 výjazd 55 € -
Fun Dive Veľké KošariskáFun Dive Veľké KošariskáFun Dive Guláška

Podmienky poskytnutia služby

V cene každého výjazdu alebo balíčku predplatených výjazdov sú zahrnuté: plné fľaše (10-12 l/200 bar) na príslušný počet ponorov alebo naplnenie obdobných vlastných fliaš, záťaž, kvalifikovaný potápačský doprovod - "diveguide" a vo väčšine prípadov aj možnosť spiatočnej dopravy na lokalitu. Účasť na potápačskom výjazde  je potrebné uhradiť vopred. Pokiaľ sa ponory uskutočňujú na lokalitách, vyžadujúcich si miestne poplatky za vstupy, parkovné, ubytovanie a pod., tieto si uhrádza každý účastník osobitne. Týka sa to aj prípadného zapožičania chýbajúcich prvkov výstroja, ktoré nie sú zahrnuté v cene výjazdu. V prípade, že nevlastníš žiaden výstroj, platí pre Teba zvýhodného cena požičovného - 20€/výjazd Fundives. Výjazd sa uskutoční pri minimálnom počte 3 účastníkov, zraz je v pracovných dňoch vždy v potápačskom centre na Mierovej ul. 111 a odporúča sa prísť 10 min. pred stanoveným časom odchodu. Cez víkend počas sezóny môže byť zraz určený priamo na lokalite (informujte sa vopred v potápačskom centre). Nevyužitie ponúkanej dopravy, či neabsolvovanie ponorov nezakladá nárok na zníženie ceny, či refundáciu poplatku za výjazd na Fundives. Lokality vzdialené viac než 40 km môžu cenu služby navýšiť.

Wobbegong Beach Dive ClubWobbegong Beach Dive ClubWobbegong Beach Dive Club

Počet ponorov na výjazde FUN DIVES

Počet ponorov na výjazdoch sa určuje podľa sezóny a dennej doby nasledovne:  výjazdy FUNDIVES na denné ponory v období nízkej sezóny, t.j. od 15.10. do 30.4.  - 1 ponor/1 výjazd. V období vysokej sezóny, t.j. od 1.5. do 14.10. - 2 ponory/ výjazd. Výjazd na FUNDIVES na nočný ponor - celoročne 1 ponor/1 výjazd.

Účasť na výjazde bez uskutočnenia plného možného počtu ponorov sa považuje za platnú účasť a neposkytuje sa žiadna kompenzácia za nečerpanie, či len čiastkové čerpanie služieb - tzv. "no refunds policy".

Rak riečnySumec albínŠťuka