Zájazdy a ponory

Potápačské lokality

Hlboké jazero - SENEC GULÁŠKA

Azda najpopulárnejšia lokalita v okolí Bratislavy najmä vďaka viditeľnosti, ktorá len zriedka klesá pod 4m (bežne 5-6m). Štrkovisko s rozlohou cca 90ha, max. hĺbkou 16m má členité dno formované do bahnistých planín, štrkových plytčín a "kráterov" po korčekovej ťažbe štrku. Atrakciami sú zatopené stromy ale aj diela ľudského pôvodu - výukové plošiny, karosérie áut, počítač, člny, telefónna búdka, preliezacia rúra, surf, dopravné a turistické značky a pod. Najnavštevovanejší je západný breh a poloostrov. Fauna bežne: kapor, šťuka, sumec, ostriež, býčko, hlaváč keslerov, jalec hlavatý, plotica, rak, zriedkavo: zubáč, mrena, vzácne pozorovania: jeseter, mieň, jalec tmavý.


Dunajská Lužná - VEĽKÉ KOŠARISKÁ

Bagrovisko medzi obcami Rovinka a Dunajská Lužná sa nachádza cca 20 km z centra Bratislavy smerom na Komárno. Brehy sú vysoké a strmé, prístup jemožný  len cez niektoré úžľaby. Severná a západná strana je zastavaná rekreačnými chatami, zvyšok, najmä juh je prístupný verejnosti. Na lokalite sa dlho ťažilo drapákom, preto má jazero značnú hĺbku..až 40m. Jedná sa o pomerne mladé štrkovisko s nedávno ukončenou ťažbou, vďaka čomu tu viditeľnosť v hlbšj zóne dosahuje aj 12m. Voda je však veľmi studená aj uprostred leta.. cca 6-9°Cpri dne. Strmo sa zvažujúce brehy sú štrkové s príležitostnými kameňmi, stromami alebo arefaktmi po zvyšku bagrovania. Miestami nájdeme aj stromy, ktoré sa vďaka zosuvu svahu dostaly až do hĺky 20 m v kolmej polohe, t.j. javí sa akoby rástli pod vodou. Ichtyofauna neovplýva veľkou hustotou, no stretnúť jalce a úhory spravidla nie je problém. Mimo nich lokalitu obývajú kapre, šťuky, ostrieže a iná fauna dunajských štrkovísk. Videný bol aj kapor Koi a tolstolobik. Zaznamenané boli aj sladkovodné medúzky Craspedocusta sowerbii. Lokalita je ideálna na výuku hĺkového potápania, pokročilých kurzov i potápania v suchom obleku. Príbrežná zóna však v lete poteší aj začiatočníka.. najmä ranné a nočné ponory.

 

 


 

Bodíky

Lokalita sa nachédza  cca 40km od Bratislavy smer obec Bodíky na Malom žitnom ostrove. Jazero dosahuje  hĺbku  14 m, viditelnosť značne kolíše v závislosti od priesaku od 1-10m. Štrkovisko je osídlené dunajskou ichtyofaunou. Časté su kapre, karasy, sumce a zubáče. V posledných rokoch sa premnožili invazívne druhy býčkov a vytlačili tak kedysi hojné hrebenačky. Mysticky v zelenkavej vode pôsobia košaté stromy, ktoré nájdeme ako popadané tak i "na stojáka". Raritou tejto dunajskej lokality sú sladkovodné krevety. Pochopiteľne nie všetko nájdeme všade, preto odporúčame návštevu so znalým doprovodom. Obzvlášť atraktívne sú segmenty pobrežia s nasypanými veľkými balvanmi, kolonizovanými u nás nepôvodnými lastúrnikmi rodu Dreissena. V niekoľkoročných nepravidelných intervaloch vídame i sladkovodné medúzky rodu Craspedocusta.


Jarovce

Menej známa lokalita, pomerne malé štrkovisko s husto zarastenými brehmi. V zatopených kríkoch a rákosí je možné stretnúť sumce, šťuky a biele ryby. Časť brehu je obsypaná polámanými panelmi, ktoré sú ideálnym úkrytom pre vodné živočíchy. Široké betonové rúry umožňujú tréning precízneho vyváženia. V lete býva na lokalite bujný zárast vodnej vegetácie a pomerne dobrá viditeľnosť cca 5-6m. Maximálna hĺbka je do 5m.


 

Čilistov - PRIESAKOVÉ KANÁLY VD GABČÍKOVO

Lokalita  vzdialená 30 km od Bratislavy, v Čilistove nedaľeko Šamorína. Ide o  umelo vybudované odvodňovacie kanály, ktoré napája priesaková voda z VD Gabčíkovo. Vďaka filtrácii podložím a miernemu prietoku viniká voda nadpriemernou viditeľnosťou a osviežujúcim chladom aj v letnom období. Hĺbka len zriedkakde presiahne 3-4m, no bohatstvo vodnej vegetácie predstavuje úkryty pre viacero druhov rýb. Aj rybári sa občas pochlapia úlovkami kapitálnych kaprov, či šťúk, práve v z tohto nenápadného vodného toku. Vyskytujú sa tu kapre, šťuky, jalce, pstruhy, karasy a množstvo drobných bielych rýb. Viditeľnost na lokalite 4-5 m.


Čunovo

Veľké a malé štrkovisko medzi obcami Rusovce a Čunovo. Niekedy chránený vodný zdroj, dnes vďaka zmene prúdenia spodnej vody vyňaté spod ochrany. Malé štrkovisko zväčša nepotápateľné pre kalnú vodu. Veľké štrkovisko s rozlohou cca 30ha a ostrovom uprostred dosahuje hĺbku max 8m, bežne však v západnej časti len 4m. V jarnom období veľmi čistá voda s viditeľnosťou až 8m, dno členité, prevážne štrk, v údoliach bahno. Fauna: kapor, amur, šťuka, zubáč, karas, úhor, sumec.


Rakúsko - NEUFELDER SEE

Jazero vzniklo z  bývalej uholnej baňe. Jeho vzdialenosť od Bratislavy je cca 85km. Maximálna hĺbka jazera je okolo 24 m viditeľnost v lete  okolo 5m v zime do 15 m. Za vstup na jazero sa platí 10€. Dno jarera sa skladá z prevazne štrkového podložia. Možno tu nájst množstvo atrakcií a výcvikových plošín ktoré sú poprepájane vodiacim lanom . Pod vodou najdete rozmanitý život  od Rakov cez Kapre az po Amura.

Rakúsko - GRÜNER SEE

Grüner See je jazero ležiace v pohorí Hochschwab neďaleko mesta Tragoss-Oberort. Najzaujímavejšie je však počas mesiacov máj-júl, keď sa topia ľadovce a horská voda sa vlieva do jazera. Priemerná hĺbka jazera počas roku je 3-4 m, počas dvoch mesiacov stúpne až na 12 m, kedy sa dá pod vodou vidieť veľa atrakcií - ako napríklad prechodové mostíky, lavičky, osvetlenie. Toto všetko sa počas týchto mesiacov nachádza pod vodou a vytvára to príjemnú a zaujímavú atmosféru. Voda je síce studená, ale krištáľovo čistá kam až oko dovidí.