Ako začať

Čo je to potápanie?

Potápanie v súčasnosti predstavuje veľmi pestrú škálu činností človeka vo vodnom prostredí. Je to šport aj namáhavá práca, ale tiež koníček, či dovolenkové rozptýlenie. Všetky uvedené aktivity majú spoločný základ a tým je pobyt človeka vo vodnom prostredí. Ten so sebou prináša základný problém - neprítomnosť atmosférického vzduchu, ktorý potrebujeme pre naše dýchanie.

Ľudia sa od nepamäti pokúšali s týmto problémom vyrovnať. Vymýšľali všakovaké zariadenia, viac, či menej úspešné. Najstaršia správa o existencii potápačov, hlinená tabuľka s obrazom človeka pod vodou, má 6000 rokov. Pochopiteľne, že v tých dobách sa potápalo len na nádych. Až omnoho neskôr boli vynájdené rozličné zariadenia umožňujúce dlhší pobyt pod hladinou.

Známe sú kesony - potápačské zvony alebo ťažké obleky, ktoré s hladinou spájala hadica zásobujúca potápača vzduchom. Prevrat priniesol r.1943 a nápad dvoch francúzov upraviť istú autosúčiastku tak, že uzrel svetlo sveta prvý autonómny dýchací prístroj.

Princíp autonómneho potápačského prístroja spočíva v tom, že nestlačiteľná kovová nádoba sa tlakom naplní stlačeným vzduchom, ktorý potápač počas ponoru postupne spotrebúva.

Vec však nie je taká jednoduchá, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Do hry vstupuje viacero fyzikálnych, chemických aj biologických faktorov, ktoré komplikujú a pre tých, ktorí mechanizmy ich pôsobenia nepoznajú, činia z potápania zdraviu nebezpečnú činnosť. Týka sa to nielen prístrojového potápania, ale aj voľného potápania na nádych - tzv. „freediving“. 

Potápanie nie je rizikovým športom, pokiaľ sa mu venujú ľudia s dostatočnými znalosťami, rešpektujúci bezpečnostné zásady a limity s ktorými sa oboznámia v potápačskom kurze.

Výsledkom absolvovania každého kurzu býva plastová karta, slúžiaca ako medzinárodne platný certifikát. Karta jej držiteľovi umožňuje účasť na potápačských výletoch a aktivitách, plnenie potápačských fliaš, absolvovanie doplnkových kurzov a pod.     

Potápanie je jeden z najprudšie sa rozvíjajúcich vodných športov vo svete. Aj na Slovensku sa v poslednej dobe zvyšuje záujem o tento krásny šport, pričom absolventi kurzov si vychutnávajú ako nádheru blízkych jazier, tak aj dovolenkového Jadranu, Egypta, či iných destinácii. Dovolenka strávená v hoteli alebo na pláži nebude nikdy kompletná bez niekoľkých ponorov. Až tie Vám umožnia spoznať dokonalú krásu nášej planéty.

Limity rekreačného potápania:

  1. Vždy sa potápa vo dvojiciach.
  2. Dýcha sa vždy stlačený vzduch (ev. EANx). Nikdy nie zmesi plynov s héliom alebo čistý kyslík.
  3. Potápanie je bezdekompresné (t.j. neexistujú povinné časové prestávky počas výstupu ku hladine).
  4. Maximálna hĺbka je 40 m. (Začiatočníci 12-18m.)