Kurzy potápania

Základný kurz - PADI OPEN WATER DIVER

PADI Open Water DiverPADI Open Water Diver je najobľúbenejší začiatočnícky kurz potápania na svete, v ktorom sa naučíš všetko, čo o bezpečnom potápaní potrebuješ vedieť. Tvoje pokroky budú pod dohľadom profesionálnych a skúsených inštruktorov, takže o bezpečnosť sa nemusíš obávať. Výsledkom kurzu je okrem nových znalostí a zručností aj medzinárodný certifikát. Ten platí doživotne a po celom svete a oprávňuje k samostatnému rekreačnému potápaniu do max. 18 metrovej hĺbky.

V nižšie uvedenej tabuľke nájdeš termíny plánovaných kurzov. Na ich harmonogram sa informuj priamo v potápačskom centre. V prípade, že ti harmonogram nevyhovuje, zváž individuálnu alebo poloindividuálnu výuku.

  • Vek od: 15 rokov (10 rokov Junior Open Water Diver)
  • Hĺbka do: 18 m (12 m Junior Open Water Diver)
  • Cena kurzu: 345 €
  • Trvanie kurzu: 1-2 týždne
  • Vstupné certifikáty: žiadne

 

 

DÁTUM MIESTO TRVANIE CENA OSBADENOSŤ PRIHLÁSENIE 
15.10.2019 Bratislava - Senec 2 týždne 345 € voľné miesta Chcem ísť
10.03.2020 Bratislava - Senec  2 týždne  383 € voľné miesta  Chcem ísť 
07.04.2020 Bratislava - Senec  2 týždne  383 €  voľné miesta  Chcem ísť 
12.05.2020 Bratislava - Senec 2 týždne  383 €  voľné miesta Chcem ísť
09.06.2020 Bratislava - Senec  2 týždne 383 €  voľné miesta  Chcem ísť
23.06.2020 Bratislava - Senec  2 týždne   383 € voľné miesta  Chcem ísť
14.07.2020 Bratislava - Senec 

týždeň

383 €  voľné miesta Chcem ísť
11.08.2020 Bratislava - Senec   týždeň 383 €  voľné miesta  Chcem ísť 
 08.09.2020 Bratislava - Senec   2 týždne 383 € voľné miesta Chcem ísť 
 22.09.2020 Bratislava - Senec   2 týždne 383 €  voľné miesta  Chcem ísť
 13.10.2020 Bratislava - Senec   2 týždne 383 €  voľné miesta 

Chcem ísť

VIP celoročne Bratislava - Senec individuálne 1 os. 690 € na vyžiadanie Chcem ísť
VIP celoročne Bratislava - Senec individuálne 2 os. 590 € na vyžiadanie Chcem ísť
VIP celoročne Bratislava - Senec individuálne 3-4 os. 490 € na vyžiadanie Chcem ísť

 

Detský potápačský kurz - JUNIOR OPEN WATER DIVER  (od 10 r.)

jún/júl 2019
Bratislava - Senec 2 týždne 345 €  voľné Chcem ísť 
VIP Bratislava - Senec individuálne 590 € na vyžiadanie Chcem ísť

 

Ako kurz prebieha?

  • 1. SAMOŠTÚDIUM A VÝUKA TEÓRIE

Kurz môžeš začať kedykoľvek! Po odovzdaní prihlášky získaš ihneď výukové materiály - texty aj videá. Sám najlepšie vieš, kedy si pripravený sa učiť a preto fáza získavania nevyhnutných teoretických znalostí je presunutá do pohodlia tvojej obývačky. Tvoje samoštúdiom získané vedomosti budeme následne ďalej rozvíjať na teoretických stretnutiach. Ich počet závisí od formy kurzu, ktorú si zvolíš. Manuál má 5 kapitol, no pokiaľ je súboj s časom bežnou súčasťou tvojho života, zvoľ si radšej integrovanú formu výuky.

 

  • 2. NÁCVIK POTÁPAČSKYCH ZRUČNOSTÍ

Už po prečítaní úvodnej kapitoly manuálu môžeš začať s osvojovaním si základných zručností prístrojového potápania. Deje sa tak pod vedením inštruktora v bazénových alebo bazénu podobných podmienkach. Úvodné cviky sa precvičujú v plytkej vode, čo znižuje prípadný stres a posilňuje sebadôveru. Približne dvadsať cvikov si osvojíš postupne a v správnom poradí. Sú zoskupené do piatich blokov, no pokiaľ máš talent, zvládneš ich hravo aj za 2 hodiny. Zväčša bazénový tréning organizujeme do niekoľkých stretnutí, z ktorých každé trvá 2 hodiny.

 

  •  3. PONORY NA OTVORENEJ VODE

Používať bezpečne potápačský prístroj sa naučíš v bazéne, ale skutočným potápačským prostredím je až voľná voda. Tou sa rozumie jazero, more, či iná prírodná plocha väčšej hĺbky a rozmeru. Prírodné prostredie voľnej vody je menej predvídateľné než bazén, či chránená príbrežná zóna a preto ponory na takejto lokalite tvoria tiež súčasť začiatočníckeho kurzu. Počas minimálne 4 ponorov si otestuješ získané zručnosti z bazéna v podmienkach, kde ich budeš v reálnom živote využívať. Samozrejme, aj táto tvoja skúsenosť bude pod inštruktorským dohľadom. Ukončením posledného ponoru sa staneš certifikovaným potápačom a zistíš, že brána poznania sa ti tým neuzavrela. Práve naopak, pred tebou je teraz pole nesmierných možností.

 

Čo získaš?

Certifikát PADI Open Water Diver, nových kamarátov, nové hoby, pekný zážitok z kurzu a možnosť spestriť si dovolenky i voľný čas.

A čo ďalej?

PADI Advanced Open Water Diver je kurz pokročilého potápania a navrhnutý je tak, aby ho zvládol aj ten najčerstvejší absolvent začiatočníckeho kurzu. Okrem pokročilej výuky, ťa nepochybne ďalšie kroky povedú k získavaniu skúseností a hľadaní zábavy na našich výletoch/akciách a organizovaných zájazdoch.

Všeobecné podmienky:
Prihlášku do kurzu je potrebné kompletne vyplniť v dostatočnom časovom predstihu tak, aby účastník stihol samoštúdium výukových materiálov ešte pre zahájením kurzu. Odporúčaný je aspoň týždeň, nakoľko sa jedná približne o 6 hodín samoštúdia. Jednotlivé kurzy majú pevne stanovený maximálny počet účastníkov a zmluvne dojednané personálne zabezpečenie výukovým personálom. V prípade nemožnosti nastúpiť na konkrétny, vopred dojednaný termín je účtovaný poplatok za prestup do iného kurzu. Rovnako sa postupuje pri prerušení kurzu a nutnom alternatívnom riešení pokračovania postupu v kurze. Poplatky sú účtované podľa aktuálneho cenníka dostupného v potápačskom centre. Prerušenie kurzu na viac ako 365 dní od posledného absolvovaného segmentu sa na základe medzinárodne platnej smernice asociácie PADI považuje za neúspešné ukončenie a vyžaduje si v budúcnosti absolvovanie kompletného kurzu od začiatku.