Kurzy potápania

Základný kurz - PADI OPEN WATER DIVER

PADI Open Water DiverPADI Open Water Diver je najobľúbenejší začiatočnícky kurz potápania na svete, v ktorom sa naučíš všetko, čo o bezpečnom potápaní potrebuješ vedieť. Tvoje pokroky budú pod dohľadom profesionálnych a skúsených inštruktorov, takže o bezpečnosť sa nemusíš obávať. Výsledkom kurzu je okrem nových znalostí a zručností aj medzinárodný certifikát. Ten platí doživotne a po celom svete Ťa oprávňuje k samostatnému rekreačnému potápaniu s prístrojom do max. 18 metrovej hĺbky.

V nižšie uvedenej tabuľke nájdeš termíny plánovaných kurzov s pevným harmonogramom. Na ich presný priebeh sa informuj priamo v potápačskom centre. V prípade, že ti harmonogram nevyhovuje, zváž individuálnu alebo poloindividuálnu výuku. Ponúkame širokú škálu kurzov s individuálnym prístupom a flexibilným časovaním. Ak ste skupina 3-4 osôb, máte termín aj harmonogram vo svojich rukách, nutné je akceptovať len zmluvné termíny našich bazénov alebo doplatiť prenájom bazéna v inom čase. Pre jednotlivcov a páry sú určené individuálne kurzy - klasický, s individuálnym časovaním a bazénmi v zmluvných termínoch alebo VIP s absolútnym prispôsobením sa nášho inštruktora Vašim časovým možnostiam.

  • Vek od: 15 rokov (10 rokov Junior Open Water Diver)
  • Hĺbka do: 18 m (12 m Junior Open Water Diver)
  • Cena kurzu: od 450 €
  • Trvanie kurzu: 1-2 týždne
  • Vstupné certifikáty: žiadne
  • Cenník kurzu: kompletný cenník kurzov a programov
DÁTUM MIESTO TRVANIE CENA OSBADENOSŤ  PRIHLÁSENIE 
16.7.2024 Bratislava - Senec 1 týždeň 450 € voľné Chcem ísť 
6.8.2024 Bratislava - Senec 1 týždeň 450 € voľné Chcem ísť 
27.8.2024 Bratislava - Senec 1 týždeň 450 € voľné Chcem ísť 
10.9.2024 Bratislava - Senec 2 týždne 450 € voľné Chcem ísť 
1.10.2024 Bratislava - Senec 2 týždne 450 € voľné Chcem ísť 
VIP celoročne
Bratislava - Senec súkromná skupina od 3 osôb

595 €

na vyžiadanie Chcem ísť
VIP celoročne Bratislava - Senec individuálny - účasť 2 osoby

830 €

na vyžiadanie Chcem ísť
VIP celoročne Bratislava - Senec individuálny súkromný 1 osoba 1470 € na vyžiadanie Chcem ísť

Ak Vám do 48h nepríde odpoveď od odoslania prihlášky na kurz, zrejme sa vyskytol technický problém kontaktujte nás! Prihlasovanie na ponory je možné aj e-mailom info@academiaaquatica.sk. Prihlásenie na kurz potvrdzujeme každému jednému účastníkovi! 

 

Ako kurz prebieha?

  • 1. SAMOŠTÚDIUM A VÝUKA TEÓRIE

Kurz môžeš začať kedykoľvek! Po odovzdaní prihlášky získaš ihneď výukové materiály - texty aj videá. Sám najlepšie vieš, kedy si pripravený sa učiť a preto fáza získavania nevyhnutných teoretických znalostí je presunutá do pohodlia tvojej obývačky. Tvoje samoštúdiom získané vedomosti budeme následne ďalej rozvíjať na teoretických stretnutiach. Ich počet závisí od formy kurzu, ktorú si zvolíš. Extrémne príjemná je forma domáceho samoštúdia online, priamo na stránke PADI. Dostupná je v češtine, angličtine a iných jazykoch (žiaľ nie v slovenčine). V prípade záujmu u takéto elektronické štúdium, ktorého súčasťou sú aj testy a záverečná skúška, Vám inštruktor poskytne spoplatnený prístupový kód a štúdium môžete začať okamžite a s výnimkou orientačného stretnutia, sa vyhnete našej učebni úplne!

 

  • 2. NÁCVIK POTÁPAČSKYCH ZRUČNOSTÍ

Už po prečítaní úvodnej kapitoly manuálu môžeš začať s osvojovaním si základných zručností prístrojového potápania. Deje sa tak pod vedením inštruktora v bazénových alebo bazénu podobných podmienkach. Úvodné cviky sa precvičujú v plytkej vode, čo znižuje prípadný stres a posilňuje sebadôveru. Približne dvadsať cvikov si osvojíš postupne a v správnom poradí. Sú zoskupené do piatich blokov, no pokiaľ máš talent, zvládneš ich hravo aj za 2 hodiny. Zväčša bazénový tréning organizujeme do niekoľkých stretnutí, z ktorých každé trvá 2 hodiny.

 

  •  3. PONORY NA OTVORENEJ VODE

Používať bezpečne potápačský prístroj sa naučíš v bazéne, ale skutočným potápačským prostredím je až voľná voda. Tou sa rozumie jazero, more, či iná prírodná plocha väčšej hĺbky a rozmeru. Prírodné prostredie voľnej vody je menej predvídateľné než bazén, či chránená príbrežná zóna a preto ponory na takejto lokalite tvoria tiež súčasť začiatočníckeho kurzu. Počas minimálne 4 ponorov si otestuješ získané zručnosti z bazéna v podmienkach, kde ich budeš v reálnom živote využívať. Samozrejme, aj táto tvoja skúsenosť bude pod inštruktorským dohľadom. Ukončením posledného ponoru sa staneš certifikovaným potápačom a zistíš, že brána poznania sa ti tým neuzavrela. Práve naopak, pred tebou je teraz pole nesmierných možností.

 

Čo získaš?

Certifikát PADI Open Water Diver, nových kamarátov, nové hoby, pekný zážitok z kurzu a možnosť spestriť si dovolenky i voľný čas.

A čo ďalej?

PADI Advanced Open Water Diver je kurz pokročilého potápania a navrhnutý je tak, aby ho zvládol aj ten najčerstvejší absolvent začiatočníckeho kurzu. Okrem pokročilej výuky, ťa nepochybne ďalšie kroky povedú k získavaniu skúseností a hľadaní zábavy na našich výletoch/akciách a organizovaných zájazdoch.

Všeobecné podmienky:
Prihlášku do kurzu je potrebné kompletne vyplniť v dostatočnom časovom predstihu tak, aby účastník stihol samoštúdium výukových materiálov ešte pre zahájením kurzu. Odporúčaný je aspoň týždeň, nakoľko sa jedná približne o 6 hodín samoštúdia. Jednotlivé kurzy majú pevne stanovený maximálny počet účastníkov a zmluvne dojednané personálne zabezpečenie výukovým personálom. V prípade nemožnosti nastúpiť na konkrétny, vopred dojednaný termín je účtovaný poplatok za prestup do iného kurzu. Rovnako sa postupuje pri prerušení kurzu a nutnom alternatívnom riešení pokračovania postupu v kurze. Poplatky sú účtované podľa aktuálneho cenníka dostupného v potápačskom centre. Prerušenie kurzu na viac ako 365 dní od posledného absolvovaného segmentu sa na základe medzinárodne platnej smernice asociácie PADI považuje za neúspešné ukončenie a vyžaduje si v budúcnosti absolvovanie kompletného kurzu od začiatku. Cena základného kurzu obsahuje: výuku na teoretických stretnutiach (pokiaľ sú tieto súčasťou kurzu), 2-3 ponory na bazéne po 1,5 - 2 hodiny, 4 ponory v otvorenej vode po 30-60 minút, potápačský denník, diplom o úspešnom ukončení kurzu a medzinárodný elektronický certifikát PADI OWD (len v prípade úspešného ukončenia). V prípade, že účastník kurzu nepoužíva svoj vlastný výstroj, prípadne niektorého jeho časti, tieto mú budú poskytnuté organizátorom bezodplatne. Súčasťou bezodplatnej výpožičky, nie sú prvky tzv. ABC výstroja - maska, dýchacia trubica, neoprénové topánky a plutvy. V prípade, že účastník kurzu má záujem o samoštúdium teórie prostredníctvom PADI e-learningu, účtovaný mu bude doplatok v zmysle aktuálneho cenníka (49 k 1.4.2024).