Kurzy potápania

Pokročilé kurzy

Pokročilé potápačské vzdelávanie zakladá na získavaní nových znalostí pod dohľadom inštruktora, pričom hlavnými výzvami kurzov sú pestré vlastnosti prostredia alebo rozličné potápačské činnosti. Výcvik predstavuje možnosť stretnúť sa s novými lokalitami, novými priateľmi, spoznať nočné potápanie, väčšie hĺbky a techniky pokročilej záchrany potápačského partnera. Vo vyšších úrovniach sa precvičujú organizačné techniky pre bezpečné skupinové ponory a získavajú zručnosti potrebné pre asistenciu iným certifikovaným potápačom alebo účastníkom kurzov.  Akým smerom sa kto vo svojom pokročilom vzdelávaní vyberie, je čisto na osobných preferenciách každého jednotlivca. Dobrodružstvo a získavanie sebaistoty teda pokračuje.

 

 

 


 

Pokročilý kurz – PADI ADVANCED OPEN WATER DIVER

Začiatočnícke kurzy sa orientujú na osvojenie si bezpečnostných návykov a na zvládnutie prístrojového potápania ako takého. Pokiaľ však chcete zažiť viac dobrodružstiev než ponúkajú ideálne začiatočnícke podmienky (napr. takmer každý ponor v mori), je potrebné sa vysporiadať s nástrahami okolitého prostredia. Takými sú väčšie hĺbky, horšia viditeľnosť, nočné podmienky, prúdy, potápanie z plavidiel a pod.

 

 • Vek od: 15 rokov (12 rokov Junior AOWD)                                                               
 • Hĺbka do: 30 m (21 m Junior AOWD)                                                                     
 • Cena kurzu: od 388 €
 • Trvanie kurzu: 2-3 dni
 • Vstupné certifikáty: PADI OWD alebo ekvivalent
 • Cenník kurzu: kompletný cenník kurzov a programov

 

 DÁTUM MIESTO TRVANIE

PADI E-LEARNING

CENA

OSBADENOSŤ PRIHLÁSENIE  
20.5.2023 Bratislava - Senec - Rovinka 2 dni áno 345 voľné  
17.6.2023 Bratislava - Senec - Rovinka 2 dni áno 345 voľné Chcem ísť
1.7.2023 Bratislava - Senec - Rovinka 2 dni áno 345 voľné Chcem ísť
22.7.2023 Bratislava - Senec - Rovinka 2 dni áno 345 voľné Chcem ísť
12.8.2023 Bratislava - Senec - Rovinka 2 dni áno 345 voľné Chcem ísť
26.8.2023 Bratislava - Senec - Rovinka 2 dni áno 345 voľné Chcem ísť
23.9.2023 Bratislava - Senec - Rovinka 2 dni áno 345 voľné Chcem ísť
21.10.2023 Bratislava - Senec - Rovinka 2 dni áno 345 voľné Chcem ísť
VIP
Bratislava - Senec - Rovinka intenzívny áno 345 € na vyžiadanie Chcem ísť 
VIP Bratislava - Senec - Rovinka individiálne 3-4 os.  áno 438 € na vyžiadanie Chcem ísť
VIP Bratislava - Senec - Rovinka individuálne 1-2 os. áno 690 € na vyžiadanie Chcem ísť

Ak Vám do 48h nepríde odpoveď od odoslania prihlášky na kurz, zrejme sa vyskytol technický problém kontaktujte nás! Prihlasovanie na ponory je možné aj e-mailom info@academiaaquatica.sk. Prihlásenie na kurz potvrdzujeme každému jednému účastníkovi!

Ako kurz prebieha?

1. SAMOŠTÚDIUM A VÝUKA TEÓRIE

Úžasné je že pokročilý kurz nemá teoretické stretnutia. Samoštúdiu sa však nevyhneš a overenie získaných vedomostí si overíš s inštruktorom vždy tesne pred ponorom. Materiály k samoštúdiu si vyzdvihneš po prihlásení do kurzu, takže ti nič nebráni v tom, aby si si začal rozširovať svoje vedomosti ihneď.

2. PONORY NA OTVORENEJ VODE

Ponory vo voľnej vode sú hlavnou náplňou kurzu PADI AOWD. Spolu je ich päť, pričom každý sa zameriava na inú oblasť potápačských aktivít alebo podmienok prostredia. Dve oblasti sú povinné: orientácia a navigácia a hĺbkové potápanie. Zamerania troch zvyšných sú voliteľné, pričom ich výber závisí od možností lokalít na ktorých kurz prebieha. Najčastejšou kombináciou voliteľnej "trojky" je: nočný ponor, precízne ovládanie vztlaku a vyhľadávanie/vyzdvihovanie predmetov.

Čo získaš?

Certifikát PADI Advanced Open Water Diver, nových kamarátov, nové hoby, pekný zážitok z kurzu a možnosť spestriť si dovolenky i voľný čas potápaním nad rámec jednoduchých a ideálnych podmienok.

A čo ďalej?

PADI Rescue Diver je nasledovná méta pred tebou. Vychádza z filozofie pokročilej výuky PADI, v ktorej sa zameriavame na postupné rozširovanie okruhov záujmu potápača. Zataiľ, čo začiatočnícky kurz ťa naučil potápať a pokročilý kurz ťa naučí vysporiadať sa s menej ideálnymi podmienkami a výzvami prostredia, kurz Rescue prenáša tvoj záujem ďalej - na okolitých potápačov. Okrem pokročilej výuky, máš stále možnosť hľadať zábavu aj na našich nekurzových fundives, akciách a organizovaných zájazdoch.

 


 

Kurz prvej pomoci – PADI EMERGENCY FIRST RESPONSE

Kurz PADI EFR je všeobecným kurzom prvej pomoci a nie je zameraný na žiadne špecificky potápačské úrazy. Často sa robí na pracoviskách, či ako alternatíva kurzov Červeného Kríža. Určený je širokej verejnosti. Pomocou videí a praktických nácvikov na modeloch a figuríne si osvojíš praktiky prvej pomoci a kardiopulmonálnej resuscitácie. Pole využitia týchto znalostí siaha ďaleko za hranice potápania! Platnosť certifikátu je 2 roky. Obnoviť ju možno pred vypršaním tejto lehoty a to absolvovaním obnovovacieho skráteného kurzu. Kurz je podmienkou pre kandidátov na kvalifikácie PADI Rescue Diver a vyššie, no vhodný je pre každého zodpovedného človeka, ktorý nechce zostať bezradný v situácii, keď jeho blízky bude potrebovať pomoc.

 • Vek od: 12 rokov                                                                
 • Cena kurzu: od 125 € 
 • Trvanie kurzu: cca 6-8 hodín
 • Vstupné certifikáty: žiadne
 • Cenník kurzu: kompletný cenník kurzov a programov

 

DÁTUM MIESTO TRVANIE PADI E-LEARNING CENA OSBADENOSŤ  PRIHLÁSENIE 
25.5.2023
Bratislava 1 deň áno 190 € voľné Chcem ísť
voliteľný Bratislava 1 deň áno 288 € na vyžiadanie Chcem ísť

Ako kurz prebieha?

1. SAMOŠTÚDIUM A VÝUKA TEÓRIE

Samoštúdium z učebnice je vhodným doplnkom. Učebnica pokrýva témy ako prvotné zhodnotenie stavu postihnutého, základný cyklus starostlivosti, kardiopulmonálna resuscitácia (CPR), druhotná obhliadka a prvá pomoc pri rozličných špecifických chorobách a úrazoch.

2. PRAKTICKÝ NÁCVIK

Pomocou inštruktážneho videa a pod vedením EFR inštruktora prvej pomoci, si vyskúšate praktické zručnosti zhodnotenia situácie, prvotnej obhliadky, resuscitačných techník a množstvo ďalších zručností. Kurz je vedený zábavnou formou v skupine, kde každý bude ako záchranár, tak aj "postihnutý" :)                                                                       

 

Čo získaš?

Certifikát EFR prvá pomoc a sekundárna starostlivosť a predovšetkým záchranárske znalosti a zručnosti. Budeš schopný poskytnúť informovanú pomoc človeku s úrazom alebo náhlymi zdravotnými problémami.

A čo ďalej?

Pokiaľ ešte nepatríš medzi potápačov, pozývame ťa na začiatočnícky potápačský kurz PADI open Water Diver alebo na ponor na skúšku PADI DSD. Pokiaľ patríš medzi certifikovaných potápačov, zváž pokračovanie svojej potápačskej kariéry v línii pokročilého vzdelávania PADI - PADI AOWD, PADI Rescue, PADI Divemaster.

 


 

Potápač záchranár – PADI RESCUE DIVER

Zo štatistík je zrejmé, že rekreačné potápanie je vysoko bezpečný šport. Je tomu tak v neposlednom rade preto, lebo každý zodpovedný potápač absolvuje kurzy, v ktorých sa dôkladne učí bezpečnostným zásadám a predchádzaniu problémom. Kurz PADI Rescue Diver (záchranár) nadväzuje na získané vedomosti zo základných kurzov a umožňuje potápačovi získať komplexný prehľad o problematike pomoci a záchrany v prípade núdzových situácií ako pod vodou, tak aj na hladine.. Zodpovedný potápač sa orientuje nielen na seba a okolité prostredie, ale aj na iných potápačov a preto Rescue Diver patrí medzi úctu vzbudzujúce kvalifikácie v potápačskej komunite. Kurz je, aj napriek svojmu názvu a podstate, stále zábavný a nevymyká sa z radu rekreačných kurzov PADI.

 • Vek od: 15 rokov  (12 rokov Junior Rescue)
 • Hĺbka do: 30 m (21 m Junior Rescue)                                                                                                                          
 • Cena kurzu: od 383 €
 • Trvanie kurzu: 3-4 dni
 • Vstupné certifikáty: PADI AOWD a aktuálny EFR prvej pomoci alebo ich ekvivalenty
 • Cenník kurzu: kompletný cenník kurzov a programov

 

DÁTUM MIESTO TRVANIE PADI E-LEARNING CENA OSBADENOSŤ  PRIHLÁSENIE 
24.5.2023 Bratislava 3-4 dni áno 450 € voľné Chcem ísť
voliteľný Bratislava individuálne 1-2 os. áno 790 € na vyžiadanie Chcem ísť

 

Ako kurz prebieha?

1.SAMOŠTÚDIUM A VÝUKA TEÓRIE

Päť teoretických modulov si naštuduješ z učebného materiálu materiálu s podporou výukového videa (témy: sebazáchrana a stres, prvá pomoc a resuscitácia CPR, riadenie postupov núdzových situácii, výstroj ako zdroj možných problémov, záchranné techniky). Začať štúdium tak môžeš ihneď po prihlásení sa do kurzu. Stretnutia s inštruktorom v učebni ti rozvoj vedomostí ešte upevnia, rozvinú a aplikujú na praktické situácie zo života.

2. PRAKTICKÝ NÁCVIK

Obsahom praktickej časti kurzu je nácvik 10 zručností - v bazéne alebo vo voľnej vode a vrchol predstavuje tímový nácvik 2 modelových „krízoviek“ vo voľnej vode. Filozofiou princípov záchrany je, že zriedka existuje jediná správna možnosť ako situáciu vyriešiť. Úloha inštruktora je menej imperatívna a viac mentorská a zameriava sa na zohľadnenie podmienok lokality a posilnenie schopnosti alternatívnych riešení.

 

Čo získaš?

Certifikát PADI Rescue Diver, nových kamarátov, nové hoby, pekný zážitok z kurzu a schopnosť pomôcť iným potápačom pri problémoch alebo v tiesni. Taktiež sa posilní tvoja sebadôvera a schopnosť svojpomoci. Najpodstatnejšia je však schopnosť problémy predvídať, predchádzať im a získať zodpovedný prístup k bezpečnému rekreačnému potápaniu.

A čo ďalej?

PADI Rescue Diver je bránou k profesionálnemu kurzu PADI Divemaster ale aj k najvyššej méte rekreačného "neprofíka", ktorou je PADI Master Scuba Diver. Okrem kurzov máš možnosť hľadať zábavu a zdokonaľovať sa nadobúdaním praxe na našich fundives, akciách a organizovaných zájazdoch.

 


 

PADI DivemasterPotápačský líder - PADI DIVEMASTER

Ak ste niekedy pozerali s obdivom na potápačských guru, ktorí Vás sprevádzali na výletoch, zájazdoch, či lodiach, ktorí snáď úplne všetko vedia, pomôžu a poradia v každej situácii alebo pomýšľate nad inštruktorskou prácou, tak potom PADI profesionálne kurzy sú určené pre vás. Certifikačná úroveň PADI Divemaster je prvou členskou úrovňou v PADI a preto sú Divemasteri skutoční profesionáli. Je im zverené právo asistovať inštruktorom pri výuke v kurze akejkoľvek úrovne, môžu viesťsamostatne výuku a certifikovať potápačov so základným výstrojom (kurz PADI Skin Diver) a najčastejšie vedú PADI oboznamovacie ponory a logisticky, zabezpečujú potápačské výlety, či rekreačné ponory certifikovaných potápačov. Ich certifikačná karta je nielen celosvetove uznávaným preukazom potvrdzujúcim rešpekt vzbudzujúcu kvalifikáciu, ale tiež potenciálnou vstupnou bránou k potápačskému zamestnaniu. Potápačská výstroj by mala byť samozrejmým vlastníctvom každého uchádzača sa o okýkoľvek profesionálny potápačský kurz.

 • Vek od: 15 rokov 
 • Hĺbka do: 30 m                                                                                                               
 • Cena kurzu: od 750 €
 • Trvanie kurzu: 1-12 týždňov
 • Vstupné certifikáty: PADI Rescue Diver a aktuálny EFR prvej pomoci alebo ich ekvivalenty, min. 20 ponorov
 • Cenník kurzu: kompletný cenník kurzov a programov

 

 DÁTUM MIESTO TRVANIE CENA OSBADENOSŤ  PRIHLÁSENIE 
na vyžiadanie
Bratislava 1-12 týždňov 750 € voľné Chcem ísť
voliteľný Bratislava individuálne 990 € voľné Chcem ísť

Ako kurz prebieha?

1. TEÓRIA

Obsiahla teória inštruktorskej úrovne zahŕňa: fyziku, fyziológiu, výstroj, dekompresnú teóriu a tabuľky, obor potápania, právnu zodpovednosť, potápačskú kariéru, dohľad nad aktivitami certifikovaných potápačov a asistenciu pri kurzoch.

2. TEST ZDATNOSTÍ VO VODNOM PROSTREDÍ

Potápačský profesionál musí byť fit a musí tiež dispononovať určitou telesnou zdatnosťou. Tieto predpoklady mu okrem iného umožňujú zodpovedne kontrolovať aktivity ostatných potápačov. Drobná previerka zdatností je teda logickou súčasťou profesionálneho kurzu.

3. ROZVOJ DEMONŠTRAČNÝCH SCHOPNOSTÍ

Pri asistenčnej práci na potápačských kurzoch, Divemaster nezriedka predvádza študentom cviky, s ktorými majú problémy. Kvalitná demonštrácia musí byť dostatočne jasná, precízna a pomalá, zvýrazňujúca kritické prvky cviku.

4. DIVEMASTER PROJEKTY

Nácvik práce budúceho Divemaster-a je tiež povinnou súčasťou kurzu. Mapovanie lokality, vedenie zadaného programu pre potápačov a podobne, sú príklady takéhoto nácviku.

5. PRAX SO ŠTUDENTAMI

Formou modelových situácií, alebo účasťou na reálnych kurzoch rozličných úrovní, získaš ako budúci Divemaster potrebný rozhľad a prax. Spoznáš problémy, s ktorými sa potápači v kurze najčastejšie stretávajú a pod mentorským dohľadom inštruktora sa naučíš na ne správne reagovať.

Čo získaš?

Certifikát PADI Divemaster, diplom, členstvo v PADI s výhodami (po úhrade vstupného členského poplatku).

Čo ďalej?

Na možnosti profesionálnej kariéry v oblasti rekreačného potápania sa informuj u svojho inštruktora alebo v potápačskom centre. Nezabudni na možnosť získanie kvalifikácie PADI Master Scuba Diver.

 


 

Všeobecné podmienky:

Prihlášku do kurzu je potrebné kompletne vyplniť v dostatočnom časovom predstihu tak, aby účastník stihol samoštúdium z manuálu ešte pre zahájením kurzu. Odporúčaný je aspoň týždeň, nakoľko sa jedná približne o 6 hodín samoštúdia. Jednotlivé kurzy majú pevne stanovený maximálny počet účastníkov a zmluvne dojednané personálne zabezpečenie výukovým personálom. V prípade nemožnosti nastúpiť na konkrétny, vopred dojednaný termín je účtovaný poplatok za prestup do iného kurzu. Rovnako sa postupuje pri prerušení kurzu a nutnom alternatívnom riešení pokračovania postupu v kurze. Poplatky sú účtované podľa aktuálneho cenníka dostupného v potápačskom centre. Prerušenie kurzu na viac ako 365 dní od posledného absolvovaného segmentu sa na základe medzinárodne platnej smernice asociácie PADI považuje za neúspešné ukončenie a vyžaduje si v budúcnosti absolvovanie kompletného kurzu od začiatku.