Informácie

Časopis Buddy potápění

Časopis Buddy je český časopis o potápaní, cestovaní a podvodnom svete, ktorý začal vychádzať v lete v roku 2007. Prvé číslo venované špeciálne Vietnamu vyšlo 15. júla 2007, odvtedy vychádza pravidelne ako dvojmesačník, v rozsahu 84-100 strán, na lesklom kriedovom papieri. Academia Aquatica je oficiálnym distribútorom časopisu Buddy na Slovensku. Predplatné alebo samotné časopisy si môžete zakúpiť u nás v predajni.

Predplatné

Ročné predplatné (6 čísiel)

Momentálne distribúciu časopisu Buddy nerobíme.


Obsahovo je časopis zameraný na cestovateľov, milovníkov prírody a vodnej a podmorskej fauny, vodných športov najviac potápaniu a freedivingu. Materiály pre časopisu dodávajú odborníci ako je MUDr. Luděk Šefc, RNDr. Peter Áč PhD, Doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc., Ing. Pavel Gross, Ing. Petr Katz, MUDr. Vilma Vaňurová, MUDr. Petr Wagner, MUDr. František Novomeský, Ing. Michal Piskula, fotografofia: Tomáš Kotouč, Martin Strmiska, Petr Štolz, Andrey Nekrasov, Alexandr Dlouhý, atď.

V Buddy sa pravidelne objavujú informácie o zaujímavých svetových lokalitách a exkluzívnych destínáciách. Niektoré materiály v Čechách doposiaľ neboli nikdy publikované, o niektorých potápačských destináciách časopis Buddy publikuje ako prvé a jediné tlačené periodikum v ČR vôbec.

Časopis publikuje vlastné materiály doposiaľ nezverejnené, ale aj originálne a prevzaté od zahraničných partnerov.